6

 

بالابر سقفی نمایشگر

اين نوع بالا بر مناسب براي نصب بر روي سقف سالنهاي کنفرانس ، اجتماعات ، لابي ها ، کليدورها و بسياري از اماکن که نيازمند جمع شدن نمايشگر بر روي سقف مي باشد  است .

در طراحي اين بالابر ايمني، دقت، ظرافت و زيبايي در اولويت قرار گرفته است.

ايمني : ايمني دستگاه به گونه اي است که حتي در صورت بروز نقص فني بالابر در مکان خود باقي مانده و سقوط نمي کند.

دقت : موتور و کنترلر بالابر به گونه اي طراحي شده است که بعد از هزاران بار باز و بسته شدن نيز بالابر در همان مکان تعيين شده قرار خواهد گرفت.

ظرافت و زيبايي  : زيبايي اهميت عمده اي براي مصرف کننده اين نوع محصول دارد به همين منظور طراحان ما زيبايي و ظرافت را در اولويت  قرار داده اند بگونه که پس از بسته شدن بالابر بر روي سقف هيچ اثري از نمايشگر ديده  نمي شود.

ابعاد : با توجه سايز و مدل نمايشگر ها ابعاد بالابر ها نيز متفاوت مي باشد .