4

XPRESS  یک سیستم رای گیری کامپیوتری است که می تواند در کنفرانس ها و سخنرانیها و سمینارها و مجامع و کلاسهای درس و آموزش و …. مورد استفاده قرار گرفته و شرکت کنندگان با فشار یک دکمه بر روی دستگاه Keypad خود به سوالات مطرح شده بصورت بله و یا خیر و یا سوالات چهار جوابی پاسخ دهند.

 

این سیستم می تواند 100 الی 300 نفر را پشتیبانی نماید و پاسخ آنها را بصورت همزمان دریافت نماید.

 

دستگاه کامپیوتر مرکزی سوالات را به صورت دو یا چند جوابی مطرح نموده و شرکت کنندگان در کلاس و یا جلسه با خواندن سوالات از روی مانیتور خود و پاسخ گویی توسط Keypad جوابها را به کامپیوتر مرکزی ارسال نموده که بعدا این جوابها بصورت جدول و یا نمودار بر روی مانیتور تمامی حضار قابل ارائه و بررسی خواهد بود.